ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

Български език

Математика

Човек и природа

Логопедия

Психология

Рехабилитация на слуха и говора

Кинезитерапия

Трудови умения

ЗА РОДИТЕЛИ

Заявките за консултация се изпращат

на baza.tg@rcpppo-tg.com за община Търговище,

на baza.pop@rcpppo-tg.com за общините Попово и Опака

и на baza.om@rcpppo-tg.com за общините Омуртаг и Антоново.

Описва се накратко проблема и начините за обратна връзка.