ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ

ПСИХОЛОГИЯ

ЕМОЦИОНАЛНО И СОЦИАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ

ТРЕНИРАНЕ И БАЛАНС НА МОЗЪКА

ЛОГОПЕДИЯ

АРТИКУЛАЦИОННИ ТЕРАПИИ ПРИ ДИСЛАЛИИ

ТЕРАПИИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА АКТИВНА РЕЧ

ТЕРАПИИ ПРИ НАРУШЕНИЕ РИТЪМА И ТЕМПА НА РЕЧТА

ТЕРАПИИ ПРИ ДИСЛЕКСИЯ И ДИСГРАФИЯ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ И ПОМАГАЛА

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

АКТИВНА КИНЕЗИТЕРАПИЯ

СУСПЕНЗИОННА И ПУЛИТЕРАПИЯ

УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАВНОВЕСИЕ И КООРДИНАЦИЯ

ПАСИВНА КИНЕЗИТЕРАПИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕТОДИКИ

СЛУХОВО – РЕЧЕВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ДРУГИ ПРЕДМЕТИ И МАТЕРИАЛИ

ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

Български език

Математика

Човек и природа

Логопедия

Психология

Рехабилитация на слуха и говора

Кинезитерапия

Трудови умения

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА НА УЧИТЕЛИТЕ

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ЗА РОДИТЕЛИ

ЗАЯВКА ЗА ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИЯ

Заявките за консултация се изпращат

на baza.tg@rcpppo-tg.com за община Търговище,

на baza.pop@rcpppo-tg.com за общините Попово и Опака

и на baza.om@rcpppo-tg.com за общините Омуртаг и Антоново.

Описва се накратко проблема и начините за обратна връзка.