Ремонтни дейности в базата на „РЦПППО – обл. Търговище“ -гр. Омуртаг

Приключи лятната работа, която се провежда от специалистите от РЦПППО – област Търговище. Тези от тях, които работят в База Омуртаг много бързо се преквалифицираха в „Бригада обнови базата на РЦПППО“.