Въпросник относно познаването и използването на помагащите технологии за допълваща и алтернативна комуникация

Във връзка с участието на специалистите от РЦПППО – обл. Търговище в проект на УНИЦЕФ и Фондация АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ е необходимо да съдействаме като попълним анонимен въпросник на следния линк: ВЪПРОСНИК ДАК