Отлагане на постъпването на деца в първи клас.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че обучението на деца, на които здравословното състояние и/или индивидуалните потребности не позволяват постъпване в първи клас, може да бъде отложено за една учебна година. За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с Прочети повече …

Насочване в VIII клас на ученици със СОП, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл. 120, ал. 7 от ЗПУО

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, могат Прочети повече …