График за дейностите по насочване на ученици със специални образователни потребности (СОП), които ще завършат VІІ клас с удостоверение

График за дейностите по насочване на ученици със специални образователни потребности (СОП), които ще завършат VІІ класИзтегляне