Обучение в Карин дом, гр. Варна

На 18 и 19 юни всички специалисти от РЦПППО – област Търговище участвахме в поредното обучение в Карин дом. Обучителите Звезделина Атанасова и Андреас Андреу бяха съобразили темите със спецификата на нашата организация и нашите потребности. След приключването разгледахме базата Прочети повече …

Обмяна на опит в Истанбул, Република Турция

През месец май специалистите от РЦПППО – област Търговище посетиха гр. Истанбул, Република Турция и се запознаха с някои от иновативните практики използвани при обучение и рехабилитация на деца и ученици със СОП. Особен интерес прведизвика опита на техните специалисти Прочети повече …