Обучение за работа и администриране на СARS2 – рейтинг скала за диагностика и оценка на сериозността на разстройства от аутистичния спектър

На 18 и 19.02.2017 г. педагозите от РЦПППО – обл. Търговище участват в обучение за работа и администриране на СARS2 – рейтинг скала за диагностика и оценка на сериозността на разстройства от аутистичния спектър, което се провежда от ОС България. CARS2 e рейтинг скала за диагностика Прочети повече …

Обучение за работа и администриране на Рейтинг скалата за оценка на детското развитие (Developmental Profile 3)

На 11 и 12.02.2017 г. педагозите от РЦПППО – обл. Търговище участват в обучение за работа и администриране на Рейтинг скалата за оценка на детското развитие (Developmental Profile 3), което се провежда от ОС България. Водещ: Севджихан Ахмедова Еюбова – клиничен психолог ОС Прочети повече …

Семинарно обучение-практикум на тема: „Кинезиология за деца”

В рамките на 3 дни от 06-08.02.2017 г. педагозите от РЦПППО – обл. Търговище участват в семинарно обучение-практикум на тема: „Кинезиология за деца”, проведено от ФОНДАЦИЯ  „ДЕЦАТА  НА  БЪДЕЩЕТО” – център за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология. Водещ: Мая Христова – Прочети повече …