2020-2021 учебна година

 • На 11 и 12.04.2021 г.  десет педагогически специалисти от Регионалния център, участваха в третото по ред обучение свързано с „Допълваща и алтернативна комуникация“. Обучението протече с дискусии и много практически занимания свързани използването на Communicator 5.
 • От 02.04 до 03.04.2021 г. директор и десет педагогически специалисти от Регионалния център, участваха в Пета мултифасетна конференция върху детското развитие. Конференцията е организирана от Центърът по детско развитие на Медицински университет-Пловдив и Българската педиатричнa асоциация  Темите на конференцията са „Лечими нарушения на нервно-психическото развитие“ и  „Ранна диагноза на нарушенията в нервно-психическото развитие“. Г-н Христов директор на РЦПППО – област Търговище, участва в конференицята и представи дейността на центъра и опита на специалистите извършващи дагностика и интервенция при нарушение на НПР.
 • От 13.03 до 14.03.2021 г. десет педагогически специалисти от Регионалния център, участваха във второто от три поредни обучения, свързани с „Допълваща и алтернативна комуникация“, организирани от Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии по проект съвместно с УНИЦЕФ. Основните занимания по време на обучението бяха с практическа насоченост свързана с използването на Communicator 5.
 • От 11.03 до 12.03.2021 г. двама педагогически специалисти от Регионален център участваха в международна онлайн конференция на тема: „Вълшебните приказки. Опит и добри практики за използването на приказки в работата с деца на възраст 5-7 години за превенция на насилието.“ Конференцията бе реализирана от „Асоциация НАЯ“ България, в партньорство с Международната организация за защита на децата, Италия и Женския център на град Кардица, Гърция, с финансовата подкрепа на Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014 – 2020).
 • От 10.02 до 23.02.2021 г. и от 24.02 до 26.02.2021 г. двадесет и четири педагогически специалисти от Регионален център участваха в специализирано обучение на тема: „JUMP Math – иновативна система за преподаване на математика“, организирано от „Институт за прогресивно образование“ .
 • На 23.02.2021 г. пет педагогически специалисти от Регионалния център участваха в онлайн обучение на тема: „Визуална информираност“ по покана на Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение, във връзка с проект „Равни шансове за социална интеграция и заетост на хората с нарушено зрение“.
 • От 20.02 до 21.02.2021 г. десет педагогически специалисти от Регионалния център, участваха в първото от три поредни обучения свързани с „Допълваща и алтернативна комуникация“,  организирани от Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии по проект съвместно с УНИЦЕФ.
 • От 15.02 до 19.02.2021 г. четири педагогически специалисти от Регионалния център участваха в онлайн обучение на тема: „Ранна превенция на насилието над деца“. Обучението е по покана на от Сдружение „Асоциация НАЯ“ и се реализира в рамките на проект „Вълшебните приказки”, финансиран от Програмата за права, равнопоставеност и гражданско участие на Европейския съюз (2014-2020).
 • На 04.02.2021 г. двама зам.- директори и трима педагогически специалисти от Регионалния център участваха в работна среща тема: “Споделяне на опит за работата на училището в електронна среда“., организирана от РУО-Търговище и проведена в платформата Microsoft Teams.
 • От 26.01 до 15.02.2021 г. двама педагогически специалисти от Регионалния център участваха в онлайн обучителен курс на тема:“ Учители в час“, организиран от TeachMe с лектор Ален Паунов. Обучителният курс беше проведен в шест занятия с практическа насоченост адаптирани към особеностите на дистанционно преподаване.
 • На 19 и 20.01.2021 г. трима педагогически специалисти от Регионалния център участваха в онлайн обучение на тема: „ Европейските образователни програми в помощ на преподавателите на деца със Специални образователни потребности“, организирано от ЦРЧР по Програма „Еразъм+“ и дейност eTwinning.
 • На 18.12.2020 г. двадесет и един педагогически специалисти от Регионалния център участваха в онлайн уебинар на тема: “Софтуер Boardmaker 7 – възможности за разработване на материали за деца със СОП”, организиран от екипът на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“.
 • На 10.12.2020 г. един главен учител от Регионалния център участва в онлайн семинар на тема: “Обучението в електронна среда при работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Предизвикателства две в едно.“, организиран от Келт България.
 • На 02.12.2020 г. психолозите от Регионалния център участваха в онлайн конференция на тема: „Реакции на училищните екипи при кризисна интервенция в резултат на последици от COVID-19“, организирана от Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) с лектори: Младен Владимиров, Христо Монов и Мариана Банчева, психолози.
 • От 24.11 до 25.11.2020 г. директор и зам.- директор участваха в онлайн обучение на директори, организирано от Център за развитие на човешките/ ЦРЧР/ в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“. Обучението се проведе в платформата eTwinning  на тема: “Нови онлайн инструменти за дистанционно преподаване. Възможностите на Програма „Еразъм+“ и еTwinning за професионално развитие, квалификация и проектна дейност както и върху значението на Знака „eTwinning училище“ и реализирането на европейски образователни проекти с високо качество“.
 • От 20.11 до 22.11.2020 г. двама логопеди и трима ресурсни учители участваха в Трета международна онлай конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“, организирана от Фондация „Асист – Помагащи технологии“ с подкрепата на МОН, Уницеф – България  и Международната асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC. В уъркшопа „Опитът на българските специалисти, работещи с допълваща и алтернативна комуникация, ресурсният учител Бисер Борисов, запозна аудиторията с „Използване и пригаждане на Communicator 5 в училищния процес“. Анна Кръстева, ученичка от втори клас на допълнителна подкрепа, представи „Как се забавлявам, уча и играя“.
 • От 18.11.2020 г. деветнадесет педагогически специалисти започнаха десет месечно онлайн обучение на темата: „ Монтесори метод за деца от 0 до 12 и обучение на деца със специални образователни потребности“, организирано  от РЦПППО – област Търговище  и Асоциация Монтесори – ръка за ръка – ЕООД.
 • На 11.11.2020 г. двама зам.- директори и един ресурсен учители участваха в онлайн среща за представяне на ключови данни от изследване на тема: „Въздействие на пандемията COVID-19 върху предучилищното и училищното образоване“, организирана от  МОН и Уницеф – България. 
 • На 01.10.2020 г. двама педагогически специалисти от центъра участваха в уебинар на тема: “Дислексия: Какво стои зад нея и как да бъдем в подкрепа?“, организиран от Образователен център Криобери, Европейски център по невронаука.

2019-2020 учебна година

Обучения 2019-2020 учебна година

2018-2019 учебна година

Обучения 2018-2019 учебна година

2017-2018 учебна година

Обучения 2017-2018 учебна година

2016-2017 учебна година

Обучения 2016-2017 учебна година

2015-2016 учебна година

Обучения 2015-2016 учебна година

2014-2015 учебна година

Обучения 2014-2015 учебна година

2013-2014 учебна година

Обучения 2013-2014 учебна година

2012-2013 учебна година

Обучения 2012-2013 учебна година

2011-2012 учебна година

Обучения 2011-2012 учебна година

2010-2011 учебна година

Обучения 2010-2011 учебна година

2009-2010 учебна година

Обучения 2009-2010 учебна година

2008-2009 учебна година

Обучения 2008-2009 учебна година

2007-2008 учебна година

Обучения 2007-2008 учебна година

2006-2007 учебна година

Обучения 2006-2007 учебна година