На добър час!

Екипът на РЦПППО-област Търговище пожелава спорна, ползотворна и успешна учебна 2022-2023 година! На добър час на всички деца и ученици със специални образователни потребности! Бъдете здрави, усмихнати, жадни за знания и не спирайте да мечтаете!