На гости

С децата от РЦПППО гостувахме в Комплекс за здравно-социални услуги гр. Търговище – КЗСУ. Заедно играхме и се забавлявахме. Посетихме новооткритата Монтесори зала, където децата преоткриха света.