Математиката е лесна и интересна

В периода 10-26.02.2021 г., двадесет и четирима педагогически специалисти от РЦПППО – обл. Търговище, бяха обучени в иновативната система за преподаване на математика – JUMP Math. Чрез тази система на преподаване, математиката се възприема от учениците като лесна, интересна и забавна. Увеличава се значително степента на разбиране на учебния материал и заедно с това помага на учениците наистина да харесат математиката. JUMP Math е системата, която е посветена на развитието на потенциала на децата, като към това се стремят и специалистите на РЦПППО – обл. Търговище в работата си с деца и ученици.