Въведение в ниско и високотехнологичните средства за Допълваща алтернативна комуникация

Специалистите от РЦПППО-област Търговище се включиха в обучението “ Въведение в ниско и високотехнологичните средства за Допълваща алтернативна комуникация“, организирано от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“. Те се запознаха с видовете средства и методи за ДАК. Имаха възможност да анализират нуждите и възможностите на хората с увреждания, свързани с тяхната комуникацията. Част от практическите занимания бяха в онлайн платформа, където създадоха табла с нискотехнологични средства за комуникация. Запознаха се с новия софтуер за създаване на материали със символи – Bordmaker 7.