В началото на месец ноември в гр. Хисаря се проведе обучение за специалистите от РЦПППО – обл. Търговище

В началото на месец ноември специалистите от РЦПППО – обл. Търговище посетиха гр. Хисаря, където се проведе обучение на тема: „Здравна промоция при работа с деца с нарушения в нервно – психическото развитие“.