1. Общи данни

  • Адрес: Държ.: България, гр. Попово, пощ. код: 7800, жк. ”Младост” № 20 вх. А 
  • Телефон служебен: 0601/64464
  • E-mail: stanimir_ns @rcpppo-tg.com, stanimirns@abv.bg
  • Мобилен телефон: 0894447549
  • Социална мрежа/чат Потребителско име: Станимир Стефанов

2. Професионален опит

януари 1, 2019

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, https://www.rcpppo-tg.com/, e-mail: office@rcpppo-tg.com

Ресурсен учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, http://rc-tg.ucoz.com, e-mail: resursencentar_tg@abv.bg

Ресурсен учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Банка ДСК ЕАД клон Попово

СБСОК

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ИЗИ Асет Мениджмънт ЕАД гр. София – клон гр. Попово

Мениджър Развитие

януари 1, 2019
януари 1, 2019

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД магазин Виваком гр. Попово

Сътрудник продажби

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Мтел ЕАД – магазин гр. Попово

Управител Магазин

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ПОК Доверие – клон Търговище

Координатор за гр. Попово

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Чугунена арматура България АД гр. Враца – завод гр. Попово

Системен Администратор

януари 1, 2019

3. Образование и обучение

януари 1, 2019

ШУ „Еп. Константин Преславски“ гр. Шумен

Бакалавър специалност Физика. Диплома № ШУ 27601 от 2005 г.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

Допълнителна професионална квалификация „Ресурсен Учител“

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ДИУУ гр. София

Свидетелство за придобито 5 ПКС № 29237

януари 1, 2019

4. Квалификация

Индивидуална карта за квалификация /линк

5. Лични умения и компетентности

6. Професионални умения и компетентности

7. Любим цитат или мото

“Въображението е по-важно от знанието.”
Албърт Айнщайн