1. Общи данни

  • Адрес: Държ.: България, гр. Попово, пощ. код: 7800, ул. „Каломенска“ № 8 
  • Телефон служебен: 0601/64464
  • E-mail: sevdito_67@abv.bg
  • Мобилен телефон: 0895776464
  • Социална мрежа/чат Потребителско име: Севдалина Иванова; sevdito_67

2. Професионален опит

януари 1, 2019

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, https://www.rcpppo-tg.com/, e-mail: office@rcpppo-tg.com

Главен ресурсен учител – работа с деца и ученици със СОП; Подпомагане и консултиране лицата на длъжност „Учител“ и „Старши учител“. Работа за поддържане на добрия имидж на институцията.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, http://rc-tg.ucoz.com, e-mail: resursencentar_tg@abv.bg

Главен ресурсен учител – работа с деца и ученици със СОП; Подпомагане и консултиране лицата на длъжност „Учител“ и „Старши учител“. Работа за поддържане на добрия имидж на институцията.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, http://rc-tg.ucoz.com, e-mail: resursencentar_tg@abv.bg

Ресурсен учител – работа с деца и ученици със СОП;

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ПУ „Паисий Хилендарски“- гр. Попово

Ресурсен учител – подпомагане интеграцията, обучението и възпитанието на деца и ученици със СОП.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Попово

Учител в начален етап.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ОУ „Н. Вапцаров“ – гр. Попово

Възпитател в начален етап.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

НУ „Кирил и Методий“ – гр. Попово

Възпитател в начален етап.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ОУ „Паисий Хилендарски“ – с. Гагово

Учител в начален етап.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ОУ „Васил Левски“ – гр. Опака

Учител в начален етап.

януари 1, 2019

3. Образование и обучение

януари 1, 2019

ПИНУ „Д-р Петър Берон“

Свидетелство № 4245/30.06.1987 г.; специалност начален учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ШУ „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен

Диплома Серия ВД-95 № 0015765; специалност специална педагогика – олигофренопедагогика и квалификация олигофренопедагог в начален курс на помощно училище.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ЦИУУ към СУ гр. София

Свидетелство за пета професионално-квалификационна степен – Серия ПК 000854 рег. № 427/21.10.1998 г.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ДИПКУ – гр. Варна

Свидетелство за четвърта професионално-квалификационна степен – Серия ПК 2008 рег. № 7630/21.11.2008 г.

януари 1, 2019

4. Квалификация

Индивидуална карта за квалификация /линк

5. Лични умения и компетентности

6. Професионални умения и компетентности

7. Любим цитат или мото

„Всяко дете може да бъде увлечено от ученето до степен да избухне от идеи и вдъхновение. Освободете потенциала на детето и то ще трансформира света. Образованието на децата от най-ранна детска възраст днес е ключът към по-добро общество утре. Децата заслужават уважение, най-малкото, защото са по-добри от възрастните заради своята невинност и по-големите шансове, които имат за бъдещето си.“ – Мария Монтесори