1. Общи данни

  • Адрес: Държ.: България, гр. Търговище, пощ. код: 7700, ул. ”Tроян” № 14, ап.18
  • Телефон служебен: 0601/64464
  • E-mail: rosibg@abv.bg
  • Мобилен телефон: 0877190797
  • Социална мрежа/чат Потребителско име: РОСИЦА ШАЙКОВА, rosibg

2. Професионален опит

януари 1, 2019

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, https://www.rcpppo-tg.com/, e-mail: office@rcpppo-tg.com

Рехабилитатор на слуха и говора – осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици с увреден слух, които се обучават в детски градини и в училища, като осъществява корекционна и компенсаторна работа с всяко дете или ученик с увреден слух, съобразно възрастовите и психологическите особености и степента на слухова загуба.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Средно общообразователно училище за деца с увреден слух ,,Св. Иван Рилски“ – гр. Търговище

Учител слухово-речеви рехабилитатор – осъществява корекционна и компенсаторна работа с ученици с увреден слух, съобразно възрастовите и психологическите особености и степента на слухова загуба.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Средно общообразователно училище за деца с увреден слух ,,Св. Иван Рилски“ – гр. Търговище

Възпитател – планиране, организиране и ръководство на самоподготовката на учениците. Организиране на различни форми на работа за социализиране на учениците с увреден слух.

януари 1, 2019

3. Образование и обучение

януари 1, 2019

ППИ – гр. Силистра

Диплома за полувисше образование рег. № 5628/02.08.1994 г. по специалността Математика и физика и физическо възпитание с квалификация Учител по математика и физика и физическо възпитание.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ЮУ ,,Неофит Рилски“ гр. Благоевград

Диплома за висше образование рег. № 6211/25.11.1996 г. специалност Педагогика на обучението по техника и технологии, с квалификация Учител по техника и технологии, Педагог-технолог.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Тракийски университет гр. Стара Загора

Свидетелство за преквалификация рег. № 3528/22.04.1996 г. специалност Сурдопедагогика с квалификация Учител сурдопедагог.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Тракийски университет гр. Стара Загора

Свидетелство за професионално-педагогическа специализация рег. № 5192/12.1997 г. по специалността Дефектология.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Тракийски университет гр. Стара Загора

Свидетелство за професионално-квалификационна степен ТРЕТА рег. № 2824/05.04.2000 г.

януари 1, 2019

4. Квалификация

Индивидуална карта за квалификация /линк

5. Лични умения и компетентности

6. Професионални умения и компетентности

7. Любим цитат или мото

“ … децата искат да ги обичат…Искате ли да бъдете истински учители, приложете Любовта …”
Учителя Петър Дънов