1. Общи данни

  • Адрес: Държ.: България, гр. Търговище, пощ. код: 7700, ул. ”Полковник Карганов” № 10 
  • Телефон служебен: 0601/64464
  • E-mail: m.simeonov62@abv.bg
  • Мобилен телефон: 0893516756
  • Социална мрежа/чат Потребителско име: Мирослав Симеонов

2. Професионален опит

януари 1, 2019

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, https://www.rcpppo-tg.com/, e-mail: office@rcpppo-tg.com

Старши ресурсен учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, http://rc-tg.ucoz.com, e-mail: resursencentar_tg@abv.bg

Ресурсен учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, обл. Търговище

Ръководител компютърен кабинет

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Център за ученечедско, техническо и научно творчество гр. Търговище, обл. Търговище

Учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ОУ „Сава Геренов“ гр. Търговище, обл. Търговище

Начален учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Център за ученечедско, техническо и научно творчество гр. Търговище, обл. Търговище

Учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

НУ „Христо Ботев“ село Пресиян, обл. Търговище

Директор

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ОУ „Христо Смирненски“ село Търновца, обл. Търговище

Начален учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

НУ „Кирил и Методий“ село Пресяк, обл. Търговище

Начален учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ОУ „Христо Ботев“ село Макариополско, обл. Търговище

Начален учител

януари 1, 2019

3. Образование и обучение

януари 1, 2019

ПИНУ „Д-р Петър Берон“ гр. Шумен

Свидетелство за полувисше образование и учителска правоспособност № 3944/15.10.1985 г. – Специалност – Начален учител.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ВПИ “К. Преславски“ гр. Шумен

Диплома за висше образование, Серия А 88, № 017429; Специалност – Начална училищна педагогика – Магистър.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен

Удостоверение за професионална квалификация на деца със специални образователни потребности в системата на народната просвета № 272/14.05.2007 г.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

Свидетелство за професионална квалификация № 5090/2009 г. – Ресурсен учител.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София ДИУУ

Свидетелство за професионална квалификационна степен – Пета професионална квалификационна степен – № 025359 от 07.11.2018 г.

януари 1, 2019

4. Квалификация

Индивидуална карта за квалификация /линк

5. Лични умения и компетентности

6. Професионални умения и компетентности

7. Любим цитат или мото