1. Общи данни

  • Адрес: Държ.: България, гр. Търговище, пощ. код: 7700, ул. ”Тр. Китанчев”, № 23
  • Телефон служебен: 0601/64464
  • E-mail: kika_83@abv.bg
  • Мобилен телефон: 0897082182
  • Социална мрежа/чат Потребителско име: Kalina Stamenova

2. Професионален опит

януари 1, 2019

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, https://www.rcpppo-tg.com/, e-mail: office@rcpppo-tg.com

Ресурсен учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ОУ „Христо Ботев“ с. Лиляк и ОбУ „Христо Ботев“ с. Макариополско

Педагогически съветник. Индивидуална и групова работа с ученици – кариерно ориентиране, превенция на насилие и зависимости. Индивидуална и групова работа с ученици със СОП.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Комплекс за здравно-социални услуги гр. Търговище, ул. „Росица“ № 2

Главен социален работник. Организира и контролира социалните услуги в КЗСУ. Директна работа с деца и семейства. Работа в мултидисциплинарен екип.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Комплекс за здравно-социални услуги в общността

Социален работник (Допълнителен трудов договор). Осъществява работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране и посредничество. Осигурява консултации и подкрепа на родители.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Клуб на нестопанските организации гр. Търговище

Координатор, Социален работник, Консултант „Ранно детско развитие“ по програма „ Ранна интервенция“ и „Мобилен подход Библиотека на играчките“ – Фондация за децата в риск по света“. Осъществява работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране и посредничество. Осигурява консултации и подкрепа на родители и работи със семейства на клиентите. Води задължителна документация и отчетност.

януари 1, 2019

3. Образование и обучение

януари 1, 2019

ШУ „Еп. Константин Преславски“ гр. Шумен

бакалавър по специалност „Социална педагогика“

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ШУ „Еп. Константин Преславски“ гр. Шумен

магистър по специалност „Специална педагогика – Логопедия“

януари 1, 2019

4. Квалификация

Индивидуална карта за квалификация /линк

5. Лични умения и компетентности

6. Професионални умения и компетентности

7. Любим цитат или мото

“Усмихни се на света, за да ти се усмихне и той.”