В момента няма активни, затворени и възложени процедури.

Процедури след 15.04.2016

Няма публикувани Процедури по:

  • чл.20, ал.1
  • чл.20, ал.2
  • чл.20, ал.3
  • чл.20, ал.4

Няма публикувани Пазарни консултаци по чл. 44

Обявления и становища

Няма публикувани Предварителни обявления

Няма публикувани Становища от АОП

Процедури преди 15.04.2016

Няма публикувани Обществени поръчки по ЗОП

Няма публикувани Публични покани

Няма публикувани Договори по чл. 14 ал.5 от ЗОП

Документи:

 Вътрешни правила на купувача