Адреси на РЦПППО – област Търговище

База в гр. Търговище

7700 гр. Търговище,
ул. „Кюстенджа“ № 89 А

База в гр. Попово

7800 гр. Попово,
ул. „Марко Николов“ № 2

База в гр. Омуртаг

7900 гр. Омуртаг,
ул. „Аспарух“ № 4

Телефон за връзка: 087 851 1996

Е-mail: office@rcpppo-tg.com, info-2500805@edu.mon.bg