В РЦПППО – обл.Търговище се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.
Заявления за достъп до обществена информация се подават в деловодството на РЦПППО – обл.Търговище всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.

Адрес: гр.Търговище, ул.”Кюстенджа” № 89А
тел:0601/64464

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и на е-mail:resursencentar_tg@abv.bg