ТЕРАПИИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПСИХОЛОГ

Халотерапия – мобилна солна стая


Какво е халотерапия? Всичко, което трябва да знаем за терапията със сол 
Халотерапията, известна още като терапия със сол („Halo“ е гръцката дума за сол), възпроизвежда естествената среда на солните мини.  
Всъщност, за първи път официално е призната за терапия от полския лекар д-р Феликц Бочковски през 1843 г. Той забелязва, че работниците в солните мини са в добро здраве въпреки лошите работни условия и нямат белодробни проблеми, от каквито страдат останалите миньори. 
Какво представлява терапията със сол 
Обикновено солната терапия е комплекс от солни сесии. Броят и честотата им се определят в зависимост от симптомите и оплакванията. Времетраенето на сесиите зависи от възрастта на посетителите. Сесията за възрастни и деца над 12 г. продължава 50 минути, а сесията за деца под 12 г. – 25 минути. Това е така, защото човек на средна възраст прави около 12-15 вдишвания в минута, а малките деца около два пъти повече. По време на сесията всичко, което трябва да правите е, да седнете, да се отпуснете и да дишате нормално. Може да слушате музика, или да гледате нещо интересно. За децата в солната стая ще има организирани забавления съобразно интересите им. В това време аерозолните частици ще работят по пътя си до най-дълбоките места на белите дробове, а попаднали веднъж върху кожата – действието им е сигурно. 
Какви са ползите от халотерапията 
Терапията със сол е от полза както за възрастни, така и за деца. Това е естествена и безопасна процедура, при която няма вредни странични ефекти. Халотерапията е много полезна за цялостното здраве, защото помага за изчистване на токсините от дихателната система, подобрява функцията и външния вид на кожата и засилва имунитета. За обща респираторна хигиена посещението на солна стая веднъж или два пъти седмично ще повиши белодробния капацитет, ще засили имунната система, ще намали стреса и ще помогне за по-добър сън. 

Работа със система за контрол с поглед чрез Tobii communicator


Целта на системата за контрол с поглед чрез TOBII COMUNICATOR е да помогне на хората , които не могат  да се движат и да говорят,  да контролират с поглед  компютър, таблет или друго устройство.  Това им дават шанс да комуникират с околните, да казват от какво имат нужда, да се обучават или да извършват голяма част от ежедневните дейности, които са пречка за пълноценно им функциониране. Устройството позволява да се управлява целия компютър  – да се пише, да се учи, да се рисува, да се свири и т.н.. Някои от устройствата са насочени към деца, които нямат идея какво е компютър и как да комуникират със света. При тях важното е, че ако погледнат нещо това води до появата на друго нещо. От психологическа гледна точка, те се научават, че има причина и следствие. Чрез тази система  децата с невъзможност за комуникация  са пълноценни участници в реалния живот.


Невротренинг (ЕЕG biofeedback), АВУ, КЕС


Невротренинг (ЕЕG biofeedback) е доказано безопасен и високоефективен метод за диагностика чрез измерване на проявената  честота и амплитуда на мозъчните вълни. Осъществява се с помощта на апаратура, включваща специализиран софтуер и компютърна техника. Информация за работата на мозъка се получава  под формата на видео-игра, която се управлява само от мисълта, без мишка или клавиатура. Тренира мозъчната активност и учи човек да създава нови връзки в мозъка. Учи го да  променя грешния модел, който си е създал. Сваля напрежението и стреса. Създава позитивно мислене и по- спокойно приемане на ежедневните проблеми и стресогенните фактори.
Помага при деца с хиперактивност, аутизъм, намалява епилептични кризи и подобрява концентрацията.  Регулира хормоните  на стреса и кара мозъка сам да произвежда допамин, серотонин, норадреналин, и т.н.. Хормони, които са жизнено необходими за нормалния живот на човека.
 
Друг вид техника за подобряването на концентрацията, развиването на уменията за релакс и повишаването на нивата на допамин и серотонин е аудио- визуалното увличане / АВУ /. Това е сензорна стимулация – светлина и звук, която се възпроизвежда чрез специално създадени очила.
 
КЕС – карнио- електро стимулация е нефармакологичен метод, използващ много слаби електрически импулси за стимулация на мозъка. КЕС е адаптоген, който ефективно редуцира стреса и има 80 % позитивен ефект върху патологичните състояния на мозъка.

Монтесори терапия


Това е един революционен метод, изследващ и поддържащ естественото израстване и усъвършенстване на децата. Те развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, критично мислене и умения за оптимално разпределение на времето, за да могат да се адаптират пълноценно в средата. Възпитанието на детето по системата Монтесори е умение да се балансират свободата и дисциплината, като същевременно детето развива своите вродени способности. То само трябва да открие какво му е приятно. Възрастният се намесва, за да подпомогне неговото развитие. Така   израства със съзнанието, че може да се справи самостоятелно с всичко. Развива като пълноценна личност.

Сензорна терапия


Сензорната терапия има за цел да подобри способностите на  детето за по- успешно взаимодействие със заобикалящия го свят, както и адекватното  реагиране на физическите и социалните ситуации, в които се намира ежедневно. Този процес при малките деца  е неосъзнат, но е основополагащ фактор за ранното им  развитие. От това как детето възприема тялото си и околната среда се вижда как сетивните канали  работят, и дали комуникират ефективно помежду си. Ако сетивността  дори и в един от каналите е нарушена  се говори за сензорно интегративна дисфункция.  Често срещани симптоми са тревожност, необичайна реакция на стимули, агресия, ограничени праксисни възможности и поведенчески проблеми. Терапията на децата със СИД, представлява стимулиране на сетивата и предизвикване на адаптивен отговор. Това включва тактилна и вестибуларна стимулация, и се счита за пряка интервенция, която може да подобри функционирането на нервната система.  

Арт и игротерапия


Арт терапията използва различни форми на изкуството и процеса на създаването на изкуство, за да помогне на децата да се отпуснат и да изразят себе си по- лесно. Творчеството е в основата на този вид терапия. Използва се при емоционални проблеми, за развиване на въображение и креативност. Подобрява когнитивните способности, лекува психическите травми и се прилага успешно при някои физически увреждания.
Игротерапията  има за цел да помогне на детето да се справи с някои психологически и емоционални проблеми. Развиват се двигателните, когнитивните и социалните умения. То става емоционално по-устойчиво и се научава да се справя в конфликтни ситуации. Игротерапията е изключително ефективна в процеса на психологическото развитие и израстването на личността.


ЕРГОТЕРАПИЯ


Ерготерапията помага на деца, които имат затруднения с координацията, фокусирането, и организирането на дадена дейност, както и при такива, които не могат да контролират собствените си умения и поведение. Ерготерапевтът работи за пълноценното включване в дейности, които са важни и значими за самото дете. Развива  умения, които ще му послужат, за да се чувства по-уверено и да участва активно в ежедневните дейности, според своите възможности. В ерготерапията се включват сензорни занимания, различни двигателни упражнения, активиране на творческия потенциал, упражнения за вестибуларен и постуларен контрол и др.

Кинезитерапия


Кинезитерапията е метод във физикалната терапия на деца и възрастни. Чрез нея се коригира повишения или намаления мускулен тонус, изгражда се схема на тялото и развитие на ориентация на тялото в пространството, поддържане или увеличаване обема на движения в ставите. Кинезитерапевтичните дейности са насочени към активиране на двигателното развитие, изграждане и подобряване на двигателната координация или към задържане на вече придобитите двигателни умения.

Бобат терапия


Техниката на Бобат е цялостно лечение, което съчетава в своята същност, съвместната работа на ЦНС и двигателните умения. Благодарение на нея се възстановява мускулният тонус на детето, развива се правилната програма на движенията, които се използват в нормалния живот на здравия човек. Чрез тази терапия се отключват двигателни модели по специфичен начин на държане насочен към ключови зони- глава, раменен и тазов пояс, увеличаване повторяемостта на отключените движения, насочено към тяхното автоматизиране и стимулиране.

Релационна психомоторика


Релационната психомоториката е метод за подкрепа на детското развитие, който има за цел да подпомогне психологическото съзряване на детето чрез игра. С термина „Психомоторика“ най-общо се обозначава връзката между психиката и моториката /движението/, а релационна е израз на връзката /от англ. relation/, която всяко дете изгражда с другите — възрастни и деца. Психомоториката се занимава с „двигателния ум“ или онова, което можем да разберем за личността през начина, по който тя се движи или играе. Намира добрите начини за свързване с другия чрез изграждане на поведение за свързване, което носи спокойствие, удоволствие и е неагресивно.
Под формата на игра и занимания с психомоторни модули в психомоторната зала децата на възраст до 8 години използват действието, удоволствието и връзката с другите като основа за развитие на личността си. Психомоториката помага на децата да решат задачите на развитието според етапа, в който се намират, за да предприемат следваща крачка.

Кинезиология


Кинезиологията за деца е цялостен научен метод за връзката между тялото и мозъка. Тя се развива в две направления – възпитателна и образователна. Възпитателната кинезиология е свързана с за ранното детство и се дели на превантивна и рехабилитационна. Служи за пробуждане и развитие на потенциалните възможности и адаптиране на децата към света. Също така развива сензориката, движенията и моториката. Включва различни възрастово-диференцирани двигателни и сензорни модели. Образователната кинезиология се прилага при стрес, учебни блокажи като трудности в четенето, писането, математиката и при трудна социална адаптация. Включва разпознаване на учебните блокажи, коригирането и премахването им, както и упражняване и поддържане на баланс между тялото и мозъка.

ДЕЙНОСТИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПСИХОЛОГ

В Регионалния център работят висококвалифицирани специалисти – ресурсни учители, психолози, логопеди, слухово- речеви рехабилитатори, кинезитерапевти и ерготерапевт. Те извършват както терапевтична , така и диагностична и консултативна дейност. Чрез утвърдени тестове и методики изготвят оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности. Консултират родителите за състоянието и нивото на развитие на детето и дават препоръки за терапевтичната работа. Консултират и обучават учители и други специалисти за усвояване на различни форми и техники за работа със специалните деца. Организират информационни кампании, за да повишат информираността на обществото относно приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Изнасят презентации свързани с наболели проблеми относно детското развитие. Подпомагат методически учители и други педагогически специалисти при изготвяне на план за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

ПСИХОЛОГ

Психолозите в Регионалния център, разговарят с родителите за техните притеснения и за проблема на детето или ученика. Извършват психологична оценка, като за целта използват  IQ – тестове, проективни методики, тестове за внимание, мислене, представи, възприятия, латерализация и др.. Извършват фунционална оценка на деца от аутистичен спектър, оценка на деца с хиперактивност и дефицит на внимание, и оценка на детското развитие.  Наблюдават и беседват с детето или ученика, както в кабинета, така и в естествената му среда- сред децата, в клас, с близките. Разбират и подкрепят емоционално и двете страни – родители и деца. След извършване на оценката  преценяват от каква терапия има нужда. Разговарят  с родителите и ги обучават, как да работят  и да се държат с детето си. Терапевтичната работа на психолога е свързана с овладяване на проблемното поведение, доразвиване на когнитивните умения, пълноценното адаптиране в детската градина, училището или друга институция.  Използват се различни терапии и съвременни методи за подобряване на вниманието, мисленето и емоционалното състояние на детето или ученика – невротренинг, поведенческа терапия, карнио-електро стимулация, аудиовизуално увличане, релационна психомоторика, игротерапия  и др.

ЛОГОПЕД

Логопедите в Регионалния център извършват диагностична, рехабилитационна, корекционно-терапевтична и консултативна дейност. В зависимост от комуникативното нарушение се използват различни диагностични инструменти като: рейтингови скали за оценка на детското развитие, диагностика и превенция на езика, тестови батерии за дислалия, дизартрия, заекване, тестова батерия за наличие на дислексия и др. Целта е да се направи реална оценка на комуникативното нарушение, за да се изготви индивидуален план за логопедична терапия и план за цялостната подкрепа. Кабинетите са оборудвани с много нагледни средства, логопедични карти за терапия, дидактични материали, както и множество софтуерни продукти, които развиват четенето, мисленето и изказа. С невербалните деца и ученици се работи със специална система за комуникация с поглед. Минавайки през играта децата се забавляват и в същото време постигат поставените цели и задачи- поставяне на звукове, обогатяване на речниковия запас, правилно говорене.

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Ресурсните учители в Регионалния център установяват дефицитите и уменията на всяко дете и ученик със специални образователни потребности. Използват методики за оценка на образователните потребности на децата и учениците, рейтингова скала за оценка на детското развитие, фунционална оценка на деца от аутистичен спектър на развитие, методика за оценка на деца и ученици с множество увреждания и др.. Изготвят индивидуални учебни програми, по учебните предмети. Надграждат знанията, уменията и компетенциите. Консултират и синхронизират работата си с родители и учители ежедневно. Контактите с родителите включват насоки и препоръки за работа с детето вкъщи. Ресурсните учители извършват индивидуална и групова работа с децата и учениците, като използват различни терапии за развитие – сензорна, арт терапия, Монтесори, музико-терапия, както и съвременни методи, учебни сайтове, платформи за приобщаване към процеса на обучение.

СЛУХОВО-РЕЧЕВИ РЕХАБИЛИТАТОР

Рехабилитаторът на слуха и говора извършва корекционна и компенсаторна работа с всяко дете или ученик с увреден слух, съобразено с възрастовите и индивидуалните му потребности, и вида и степента на загуба на слуха. Рехабилитацията на слуха и говора прилага специфични методи и подходи за формиране на правилна артикулация и овладяване на интонация, темп, ударение. Формира речевото дишане и правилната фонация. Развива слуховото възприятие и стимулира функциите на запазените анализатори. Адаптира към персоналното звукоусилващо устройство – личен слухов апарат, кохлеарен имплант, FM-система. Обогатява активния и пасивния речник. Рехабилитатора на слуха и говора в сътрудничество с родителите и учителите на детето или ученика с увреден слух, и чрез съвременните комуникационни технологии постига добри корекционни, обучителни и комуникативни резултати.

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

Кинезитерапевтите, изследват, анализират и оценяват двигателния потенциал на детето или ученика, като за целта използват различни техники и тестове за мускулна сила, обем на движение във всички стави и равнини на движение, стойка, походка, координация и степен на спастичност, вялост и др. След оценката изработват и работят по програма, която е съобразена с дефицитите на децата и е строго индивидуална. Програмата включва различни кинезитерапевтични средства и методи – масаж, активна и пасивна лечебна физкултура, специализирани кинезитерапевтични методики ( Кабат, Бобат, Войта, ПИР, ПНМУ) и др. Кинезитерапевтите дават насоки, пояснения и обучават родителите как да работят с детето си в домашни условия . Те са в непрекъснато взаимодействие и екипна работа с останалите специалисти в центъра.

ЕРГОТЕРАПЕВТ

Ерготерапевтът работи за пълноценното включване в дейности, които са важни и значими за самото дете. При децата обикновено това са дейности свързани с игра, учене и самообслужване. Развива такива умения, които са необходими на детето, за да се чувства по-уверено и да участва в тях, според своите възможности.