2024

Касово изпълнение-01.01-31.03.2024

Приложение таблица по параграфи-01.01-31.03.2024

Доклад изпълнение-01.01-31.03.2024

Утвърден бюджет-2024

2023

Приложение таблица по параграфи-01.01-31.12.2023

Касово изпълнение-01.01-31.12.2023

Доклад изпълнение-01.01-31.12.2023

Касово изпълнение-01.01-30.09.2023

Приложение таблица по параграфи-01.01-30.09.2023

Доклад изпълнение-01.01-30.09.2023

Касово изпълнение-01.01-30.06.2023

Приложение таблица по параграфи-01.01-30.06.2023

Доклад изпълнение-01.01-30.06.2023

Касово изпълнение-01.01-31.03.2023

Приложение таблица по параграфи-01.01-31.03.2023

Доклад изпълнение-01.01-31.03.2023

Утвърден бюджет-2023

2022

Касово изпълнение-01.01-31.12.2022

Приложение таблица по параграфи-01.01-31.12.2022

Доклад изпълнение-01.01-31.12.2022

Доклад изпълнение-01.01-30.09.2022

Приложение таблица по параграфи-01.01-30.09.2022

Касово изпълнение-01.01-30.09.2022

Приложение таблица по параграфи-01.01-30.06.2022

Доклад изпълнение-01.01-30.06.2022

Касово изпълнение-01.01-30.06.2022

Доклад изпълнение-01.01-31.03.2022

Приложение таблица по параграфи-01.01-31.03.2022

Касово изпълнение-01.01-31.03.2022

Утвърден бюджет-2022

2021

Приложение таблица по параграфи-01.01-31.12.2021

Доклад изпълнение-01.01-31.12.2021

Касово изпълнение-01.01-31.12.2021

Касово изпълнение-01.01-30.09.2021

Доклад изпълнение-01.01-30.09.2021

Приложение таблица по параграфи-01.01-30.09.2021

Приложение таблица по параграфи-01.01-30.06.2021

Касово изпълнение-01.01-30.06.2021

Доклад изпълнение-01.01-30.06.2021

Приложение таблица по параграфи-01.01-31.03.2021

Касово изпълнение-01.01-31.03.2021

Доклад изпълнение-01.01-31.03.2021

Утвърден бюджет-2021

2020

Доклад изпълнение-01.01-31.12.2020

Приложение таблица по параграфи-01.01-31.12.2020

Касово изпълнение-01.01-31.12.2020

Приложение таблица по параграфи-01.01-30.09.2020

Касово изпълнение-01.01-30.09.2020

Доклад изпълнение-01.01-30.09.2020

Приложение-таблица по параграфи-01.01-30.06.2020

Касово изпълнение-01.01-30.06.2020

Доклад изпълнение-01.01-30.06.2020

Утвърден бюджет-2020

Касово изпълнение-01.01-31.03.2020

Доклад изпълнение-01.01-31.03.2020

Приложение-01.01-31.03.2020

2019

Утвърден бюджет-2019

Касово изпълнение-01.01-31.03.2019

Доклад изпълнение-01.01-31-03.2019

Приложение-01.01-31.03.2019

Доклад изпълнение-01.01-31.12.2019

2018

Утвърден бюджет-2018

Доклад изпълнение-01.01-31.03.2018

Приложение-таблица по параграфи-01.01-31.03.2018

Доклад изпълнение/Приложение-01.01-30.06.2018

Доклад изпълнение/Приложение-01.01-30.09.2018

Доклад изпълнение-01.01-31.12.2018

Касово изпълнение-01.01-31.12.2018

2017

Утвърден бюджет-2017

Касово изпълнение-01.01-31.03.2017

Доклад изпълнение-01.01-31.03.2017

Касово изпълнение-01.01-30.06.2017

Доклад изпълнение-01.01-30.06.2017

Приложение-таблица по параграфи-01.01-30.06.2017

Доклад изпълнение/Приложение-01.01-30.09.2017

Доклад изпълнение/Приложение-01.01-31.12.2017

2016

Утвърден бюджет-2016

Доклад изпълнение/Приложение-01.01-31.03.2016

Касово изпълнение-01.01-30.06.2016

Доклад изпълнение-01.01-30.06.2016

Касово изпълнение-01.01-30.09.2016

Доклад изпълнение-01.01-30.09.2016

Касово изпълнение-01.01-31.12.2016

Доклад изпълнение-01.01-31.12.2016

2015

Утвърден бюджет-2015

Касово изпълнение-01-03.2015

Доклад изпълнение-01-03-2015

Корекция утвърден бюджет-2015

Касово изпълнение-01.01-30.06.2015

Доклад изпълнение-01.01-30.06.2015

Касово изпълнение-01.01-30.09.2015

Доклад изпълнение-01.01-30.09.2015

Касово изпълнение-01.01-31.12.2015

Доклад изпълнение-01.01-31.12.2015

2014

Утвърден бюджет-2014

Касово изпълнение/Приложение-01-03.2014

Корекция утвърден бюджет-2014

Касово изпълнение-01-06.2014

Касово изпълнение-01-09.2014

Касово изпълнение-01-12.2014

2013

Утвърден бюджет -2013

Касово изпълнение-2013

За да прочетете PDF файл, трябва да имате Adobe Acrobat Reader инсталиран на вашия компютър.
Можете да изтеглите последната версия на Adobe Acrobat Reader от този банер.