Адреси на РЦПППО – област Търговище

База в гр. Търговище

7700 гр. Търговище,
ул. „Кюстенджа“ № 89 А

База в гр. Попово

База в гр. Омуртаг

Телефон за връзка: 087 851 1996

Е-mail: office@rcpppo-tg.com