РЦПППО – област Търговище включва три бази.

В кабинетите на трите бази на РЦПППО – област Търговище в гр.Търговище, гр. Попово и гр. Омуртаг се извършва качествена диагноситка от логопед, психолог, невротерапевт, кинезитерапевт, слухово- речеви рехабилитатор и специален педагог. В залите, които са модерно оборудвани, се прилагат разнообразни терапии, съобразени с нуждите на децата – сензорна, мултесензорна и двигателна терапия, монтесори, арт и игротерапия, музико и ритъм терапия, бобат и кинезитерапия, релационна психомоторика и ерготерапия. Развиват се социални умения, както и трудо терапия, готварство, градинарство и домакински умения. Децата са щастливи и удовлетворени!